PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
Alleen online kerkdiensten Alleen online kerkdiensten
Volg de online kerkdienst via Kerk TV

***  Voorlopig alleen online diensten in de Open Hof ***
ZIE OOK HET MENU  LAATSTE NIEUWS
 
WELKOM WELKOM
Zeven werken van Barmhartigheid

Op woensdag 17 februari, aswoensdag, is de veertigdagentijd begonnen.
Veertig dagen (de zondagen niet meegeteld, zij zijn immers de dagen dat wij vieren dat Christus is opgestaan) gaan we op weg door het leven en bezinnen we ons op ons doen en laten.
We laten de gang van het gewone leven los en we richten ons op de weg van Jezus Christus, een weg van leven en sterven op weg naar Pasen.

Op de zondagen staan we, in de diensten rond de collecte, stil bij de zeven werken van Barmhartigheid en de projecten die daarbij horen. We horen hoe één van de zeven werken door de week heen concreet is geworden in onze gemeente en daarbuiten.

De zeven werken van Barmhartigheid zijn geënt op Matteüs 25:35-36, waarin Jezus zegt:
                    'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
                    
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. 
                    Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,
                    ik was naakt en jullie kleedden mij. 
                    Ik was ziek en jullie bezochten mij,
                    ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’.

Later kwam daar in de traditie nog het zevende werk bij: de doden begraven (vgl. Tobit 2:7).

In de komende weken staat steeds één van deze werken centraal.
Vorige week was er aandacht en zorg voor zieken en kwetsbaren en deze week staan de woorden: 
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ centraal. 

Nu denken we bij dorst vaak als eerste aan het letterlijk dorst hebben…. 
We verlangen dan naar een glas water of een lekker koel biertje.
Maar ‘dorst hebben’ in de bijbel heeft ook een andere betekenis
Het is dorst hebben van de ziel.
Je ziel kan dorst hebben naar zingeving, naar van betekenis zijn. Je ziel kan ook dorst hebben naar geloof, naar voeding voor je geestelijk welzijn.

Iedere woensdag in de veertigdagen tijd zullen wij als predikanten een stukje schrijven op de website wat past bij het thema: de dorst van de ziel.
Dat kan een lied zijn, een gedicht, of gedachten die bij dit thema horen.

Vandaag willen we graag een mooi lied met u delen. Het is geschreven door Henk Jongerius.


                    Kom naar het levend water,
                    kom naar de bron:
                    leer valse schijn verlaten
                    en keer je om.

                    Ik ben het levend water,
                    ik ben de bron:
                    leer je op mij verlaten
                    en zie niet om!

                    Wie zoekt om God te eren,
                    Hart van bestaan
                    zal in mijn daden lezen
                    de ene Naam.

                    Die zal je leven geven,
                    Adem en Geest:
                    dood zul je niet meer vrezen,
                    zowaar Hij leeft.

(uit: Zangen van zoeken en zien. Oecumenische liedbundel, Utrecht 2015, lied 476)

Wij wensen u een inspirerende veertigdagentijd toe.

ds. Astrid Gouma en ds. Dirk van Keulen

 
De Protestante Gemeente te Rijssen 'Open Hof' heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en het kerkgebouw van de gemeente.De Open Hof is een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en die haar eigen plek in Rijssen heeft. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons onderdak. We zijn een open gemeente waar we omzien naar elkaar, waar ruimte is voor de menselijke maat en waar we elkaar met respect tegemoet treden ook als we verschillend over zaken denken. 


                                                                             
Op  zondag  ontmoeten we elkaar als gemeente van Christus. We willen Zijn weg volgen. Hij is echter niet het eindpunt, maar het beginpunt. Vanuit dat beginpunt proberen we ieder op onze eigen manier onze plek in de gemeente in te nemen. 
                    
In de erediensten staat God centraal, zoeken we de relevantie van het geloof voor het leven van alledag en leggen we een link naar de huidige maatschappij. De diensten willen zowel een rustpunt bieden, alsook ruimte voor nieuwe vormen en liederen. 
In al de verschillen die er in de gemeente zijn vinden we het belangrijk om momenten van ontmoeting te creëren om elkaar te verrijken en te bemoedigen. 
 
We staan open naar onze omgeving en willen het dienend voorbeeld van Jezus volgen door de kerk ook door de week open te stellen voor al wie daar
behoefte aan heeft.
                                                                               

We beseffen dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat geloven een weg van vertrouwen is, waarbij de Heilige Geest Zijn eigen wegen gaat door de gemeente.

                                                 


                                                                       
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

ZONDER BEZOEKERS

Zondag 28 febr.2021
Voorganger Ds. A. Gouma
10.00 u.

 via Kerk tv/ radio

Zondag 7 maart 2021
Voorganger A. Gouma
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 14 maart 2021
Voorganger: Ds. R. Vedders-Dekker, Markelo
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 21 maart 2021
Voorganger: Ds. D. van Keulen
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 28 maart 2021, Palmzondag
Voorganger: Ds. D. van Keulen
10.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Donderdag 1 april 2021, Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. A. Gouma
19.00 u

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Vrijdag 2 april 2021, Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. A. Gouma
19.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Zaterdag 3 april 2021, Stille Zaterdag
Paaswake
Voorganger: Ds. D. van Keulen

21.00 u.
m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Zondag 4 april, 2021 Pasen
Voorganger: Ds D. van Keulen
10.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.