PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
WELKOM WELKOM
 Zondag   5 april is er een dienst in de Open Hof, deze dienst is ALLEEN te zien en te horen op Kerkdienst gemist en kerk radio. Voorganger in deze dienst is Ds. A. Gouma. De kerk is niet geopend voor toehoorders. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                    


Bovenstaand gedicht is een van de vele mooie en troostrijke gedachten die ik in mijn mailbox en app groepen in de laatste dagen ontving.
De wereld staat stil…. 
Voor het eerst in de geschiedenis gaan kerken dicht, zijn er geen diensten, geen bijeenkomsten, geen vergaderingen, geen gespreksgroepen, is er geen Open Hof café…. geen….. 
Hoe leeg, hoe verwarrend, hoe bevreemdend is deze periode voor de wereld, voor Nederland, voor ons als kerk(en).
En ook voor de gemeente de Open Hof.
Op donderdagavond 12 maart kwam het bericht dat wij in de kerk met niet meer dan 100 mensen samen zouden mogen komen….
Overleg…. Wat doen we…?
We hadden weinig keus….. de kerk sluiten we…..
Maar na een paar uur, een paar dagen, toen het bericht wat gewoner was geworden, dachten we na over de mogelijkheden die er wel zijn..
Want zoals het ook in de media al vaak gezegd is: ‘we leven in een grote crisis maar het geeft ons ook kansen om nieuwe wegen in te slaan, om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, om opnieuw gemeente te zijn en van betekenis te zijn voor elkaar….’
En voor die uitdaging staan wij nu.
Wat kunnen en willen wij, individueel naar ook als Open Hof voor elkaar en de mensen om ons heen betekenen….?

Het moderamen is op maandagavond 17 maart bij elkaar gekomen om over deze vraag te brainstormen en daar zijn een aantal ideeën uit gekomen.
Zo zal er vanaf zondag 22 maart a.s. iedere zondag een viering vanuit de Open Hof zijn via het internet..
Zolang wij niet als gemeente samen kunnen komen, zullen wij op de gebruikelijke tijden verbonden zijn met elkaar via de kerk tv.
Zelf zal ik proberen zo veel mogelijk in deze diensten voor te gaan, en daar waar dat niet mogelijk is andere voorgangers vragen.
Daarnaast hadden we de kerk graag een aantal uren in de week opengesteld om bv een kaarsje aan te steken, om stil te zijn, om te bidden, om…. Maar helaas lijkt het ons niet verstandig om dat te doen.
Sociale distantie is toch wel erg belangrijk in het bestrijden van de corona crisis.

Daarnaast zijn er nog andere plannen die op dit moment uitgewerkt worden, en waar uw talenten en mogelijkheden voor gevraagd kunnen worden, want wij als kerkenraad kunnen het niet alleen. Samen zijn wij gemeente, en willen wij een steun zijn voor elkaar.
Via de website zult u over de plannen op de hoogte gehouden worden.

En dit alles zullen we doen in achtneming van de regels en adviezen die ons door de overheid zijn aangeraden.
En ik besef me heel goed dat wat ik vandaag schrijf, morgen achterhaald kan zijn door andere adviezen en regels. Want de wereld staat stil, maar de tijd gaat sneller dan ooit en haalt ons in…

Maar wat blijft is de liefde van God voor ons mensen.
Zijn kracht kan ons aanzetten tot menslievende aandacht. Of zoals het kindernevendienst project ons laat zien: wij kunnen ‘een teken van leven’ zijn in deze angstige tijd.
Juist nu beseffen wij weer waar het om gaat.
Niet om geld en goederen, maar om wie wij zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.
Jezus laat ons zien hoe wij onze weg kunnen gaan door het lijden heen.
Hij gaat ons voor, dwars door deze tijd heen, omdat Hij ons leert dat ons leven geborgen is in Gods hand.

Ik wens u, mede namens de kerkenraad,
Gods nabijheid toe!   

Ds. Astrid Gouma


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Alle diensten zijn afgelast
De PKN heeft vanwege het Coronavirus aangeraden om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. De Open Hof volgt dit advies. Dit betekent dat er de komende drie weken geen diensten zullen zijn met toehoorders. Dit geldt dus ook voor de Vespers en het Open Hof café. Daarnaast heeft de diaconie besloten om ook de Paasmiddag van 1 april af te gelasten.
Via de collecte app Givt kunt u vanuit huis de diaconie en de kerk toch blijven steunen. Hiervoor zoekt u in de lijst van de Givt app naar PKN Rijssen Open Hof.
Wij zullen u de komende weken via de website van verdere informatie voorzien.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Nogmaals Welkom
De Protestante Gemeente te Rijssen 'Open Hof' heet u van harte welkom op haar website. U vindt hier informatie over de activiteiten, het werk, de organisatie, adressen en het kerkgebouw van de gemeente.

De Open Hof is een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en die haar eigen plek in Rijssen heeft. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons onderdak. We zijn een open gemeente waar we omzien naar elkaar, waar ruimte is voor de menselijke maat en waar we elkaar met respect tegemoet treden ook als we verschillend over zaken denken.                                                                                                    
Op  zondag  ontmoeten we elkaar als gemeente van Christus. We willen Zijn weg volgen. Hij is echter niet het eindpunt, maar het beginpunt. Vanuit dat beginpunt proberen we ieder op onze eigen manier onze plek in de gemeente in te nemen. 
                    
In de erediensten staat God centraal, zoeken we de relevantie van het geloof voor het leven van alledag en leggen we een link naar de huidige maatschappij. De diensten willen zowel een rustpunt bieden, alsook ruimte voor nieuwe vormen en liederen. 
In al de verschillen die er in de gemeente zijn vinden we het belangrijk om momenten van ontmoeting te creëren om elkaar te verrijken en te bemoedigen. 

We staan open naar onze omgeving en willen het dienend voorbeeld van Jezus volgen door de kerk ook door de week open te stellen voor al wie daar behoefte aan heeft.
                                                                               

We beseffen dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat geloven een weg van vertrouwen is, waarbij de Heilige Geest Zijn eigen wegen gaat door de gemeente.

                                                                       
 
 
 
*
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 5 april Palmzondag
10.00 u

Voorganger Ds. A. Gouma
alleen via Kerk tv / Kerkradio
 
 
*


 
*
ACTIVITEITEN
Open Hof Café

i.v.m. coronavirus geen OpenHof Café
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.